Zaštita okoline

Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane i upravljanje okolinom temeljne su vrednosti kompanije Somboled, a njihovo neprekidno unapređenje prioriteti su poslovanja kompanije.

Zastita okoline

Zaštita okoline i održivi razvoj temeljne su vrednosti kompanije Somboled. Odlučni smo u sprovođenju politike održivog razvoja i akcija određenih programa zaštite okoline.

Utvrđujemo opšte i pojedinačne ciljeve zaštite okoline i obavezujemo se da stalno poboljšavamo i unapređujemo sistem i da pratimo, sprečavamo i smanjujemo sve vrste zagađivanja okoline.